ኣብ ክሊ ዕደመ 50ታት እትርከብ ነባሪት ኣልበርታ ካልጋሪ ዝኾነት ሰበይቲ ግምታዊ ዝኾነ ምርመራ በቲ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ከምዝተጠቕዓት ዝተሓበረ ሎሚ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ኢዩ ነይሩ።

 

እዛ ሰበይቲ ኣብ ካሊፎርንያ ኣብታ ዓባይ ልዕልቲ (Grand Princess cruise ship) እትበሃል መርከብ እንከላ እዚ ኮቪድ -19 (COVID-19) (ኮሮና ቫይረስ) ዝበሃል ቫይረስ  ከምዝሓዛ እዩ ዝእመን።

ናይዚ ኣውራጃ ዝለዓለት ናይ ጥዕና ሓላፊት ከምዝሓበረቶ “ እዛ ሰበይቲ ብለካቲት 21 ናብ ካልጋሪ ከምዝተመልሰትን ካብ ለካቲት 28 ጀሚራ ድማ ኣብ ገዝኣ ተዓጽያ ርእሳ ኣግሊላ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ሓሙስ ናይዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ከምዝገበርትን እቲ ቫይረስ ከምዘለዋ ዝሕብር ግምታዊ ውጽኢት ከምዝተረኸበን ግን ምሉእ ብምሉእ ካብቲ ሕማም ክትድሕን ከም እትኽእል እውን ተስፋ ኣሎ

ኣብታ መርከብ ዝነበሩ እሞ ናብ ኣልበርታ ዝተመስሉ ሰባት ዋላ እኳ ምሉእ ጥዕና እንተተሰምዖም እንተወሓደ 14 መዓልቲ ክሳብ ዘሓልፎም ካብ ገዛ ከይወጹ ንሓትት ክትብል ዶክተር ዲና ሂንሻው ኣብ ኢድመንተን ንጋዜጠኛታት ሓቢራ።

እቲ ናይ ምርመራ ውጽኢት ግምታዊ ኢዩ እዚ ማለት ከኣ ኣብ ናይ ኣልበርታ ቤተ ምርምር ከምዝተረኽበ ክሕብር ከሎ ብናይ ካናዳ ሃገራዊ ቤት ምርምር ግን ኣይተረጋገጸን ዘሎ።

እታ ሰበይቲ እትነብረሉ ኣብ ናይ ኣልበርታ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ዞባ ካልጋሪ ኮይኑ ብምዕራብ ክሳብ ባንፍ ብምስራቕ ክሳብ ግሌቸን በሰሜን ክሳብ ዲድስቡሪ በደቡብ ከኣ ክሳብ ክሌርስሆልም ይበጽሕ።

ኣብ ኣልበርታ ሕጅውን እቲ ሓደጋ ትሑት ኢዩ ክትብል ሂንሻው ትገልጽ።

እታ ሰበይቲ ርእሳ ቕድሚ ምግላላ ንሓደ ሰሙን ኣብ ኣልበርታ ምጽናሓ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኣይኮነን ክብሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊጾም።

ሂንሻው “እቲ ዝተዋህበኒ ሓበሬታ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ሰባት ከምዝተራኸበት ዝሕብር ኣይኮነ ግን እቲ ዝርዝር ገና ይመጽእ ኢዩ ዘሎ” ትብል ቀጺላ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነቲ ጉዳይ ከነለልዮ ምኽኣልናን ቕድሚ ምልብዑ ንድሕነት ጥዕና ሕብረተሰብ ዘድሊ ስጉምቲ ክንወስድ ከም እንኽእል ኢዩ ትብል።

እታ ሰበይቲ ኣብቲ ሓደ ሰሙን ማለት ቅድሚ ርእሳ ምግላላ ምስ ክንደይ ሰባት ከም ዝተራኸበት ግን ኣይተፈለጠን ኣሎ።

ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ነበርቲ ኣልበርታ ኣብታ መርከብ ከም ዝነበሩን ካብቲ ግዜ እቲ ጀሚሮም ድማ ናብዚ ኣውራጃ ከምዝተመልሱ ሂንሻው ኣረጋጊጻ ኣላ። እዚ ኣውራጃ ዝርዝር ናይቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ በቲ ቫይረስ ድማ ተለኪፎም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ክረክብን ክትትል ድማ ክገብረሎምን መታን ክኽእል ሓያል ስጉምቲ ክወስድ ኢዩ ድማ ትብል።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገማግም ባሕሪ ካሊፎርኒያ ኣብታ መርከብ ባዕላ 235 ካናዳዊያን ከምዝርከቡን በቲ ቫይረስ ተለኺፋ ከይትኸውን ድማ ተፍትሽ ይግበረላ ኣሎ።

ኣብዛ መርከብ እዚኣ እዚ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ጉዳይ የለን ክብል ዓለምለኻዊ ጉዳያት ካናዳ ይሕብር።

ግን ጨንፈር ፈዴራላዊ ጉዳይ እቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ተሳፈርቲ ናይዛ መርከብ በቲ COVID-19 ዝበሃል ቫይረስ ማለት ዓሚ ኣብ ቻይና ዝተራእየ ንስርዓት ምስትንፋስ ዘጥቕዕ ሕማም ተታሒዞም ምንባሮም ይሕብር።

ካብ ዝቕጽል ሰሙን ጀሚሩ ሆስፒታላትን ናይ ዶክተራት ቤትጽሕፈታትን COVID-19 (ኮሮናቫይረስ) ድዩ ወላስ ካልእ ሕማም ኣነጺርካ ንምፍላጥ መታን ክኽእሉ ንናይ ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ዝመስሉ ምልክታት ዘለዎም ሕሙማት ተወሳኪ ምርመራታት ክግበረሎም ኢዮም፡ ክትብል ሂንሻው ኣብቲ ብሓሙስ  ምስ ፖስትሜድያ ዝተገብረ ቃለምልልስ ገሊጻ።

ነቲ ልሙድ ጽኑዕ ምክትታል ክንውስኸሉ ኢና እዚ ድማ ዝኾነ ነገር መታን ከይሓልፈና እንገብሮ ድርብ ናይ ምቁጽጻር ኣገባብ ኢዩ።

ኣዝዮም ዘይሓመሙ ምልክት ናይ ሳዓል ወይ ረስኒ ዝነበሮም እሞ ሞያዊ ምኽሪ ጥራይ ተዋሂብዎም ዝኸዱ ዝነብሩ ሕሙማት ካብ ሕጂ ጀሚሩ ግና ኣድላዩ ምርመራ ክግብረሎ ኢዩ። እቲ ምርመራ ልክዕ ከምቲ ንሕማም ኢንፍሉዌንዛ ንምምርማር ካብ ኣፍንጫ ዝውሰድ ኢዩ።

ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ 173 ዝኾኑ ተቐማጦ ኣልበርታ ካብቲ በቲ ቫይረስ ዝተጎድአ ከባቢታት ዝመጹ ወይ ከኣ ምስ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ተራኺቦም ዝነበሩ ሰባት ምርመራታት ተገርይሩሎም ዋላ ሓደ ምልክት ናቲ ቫይረስ ዝተረኽቦ ኣይነበረን።

 

ምንጪ፥ ካልጋሪ ሄራልድ

 

Calgary-area woman likely contracted COVID-19 while aboard cruise ship